Tusentals lider av köldskador i Norrland

Köldskador kan ge men för livet. Resultaten som kommer in från undersökningar som tittat närmare på hur skadlig kyla faktiskt är för kroppen, visar att köldskador både är vanligt och farligt. Det verkar till och med som att skadorna till följd av köldexpondering ökar. Konsekvenserna av förfrysta kroppsdelar kan ge smärtsamma åkommor som förföljer en resten av livet.

Studien från Umeå Universitet

Enligt en studie som genomfördes 2015 i Norrland av Jens Wahlström, docent i yrkes- och miljömedicin vid Umeå Universitet visades det att 11% av män och 7% av kvinnor hade förfrysningsskador om händerna där de hade fått vita fingrar och/eller blåsor. Studien omfattade 12 000 personer i åldern 18-70 år, både under arbetstid och fritid.

Risk för handskador även i milda temperaturer

Vita fingrar, eller Raynauds fenomen drabbar inte endast personer som vistas ute i minusgrader. Faktum är att fingrar som kyls ned under längre perioder kan få omfattande skador även om det är ett par plusgrader. De som vistas i låga minusgrader under längre perioder blir därför mer utsatta och löper en större risk att drabbas av kroniska handskador. Vita fingrar kan innebära livslånga besvär med nedsatt känsel, domningar, värk och köldförnimmelser i fingrarna.

Arbetar men med vibrerande verktyg i kalla miljöer ökar riskerna för kroniska skador ytterligare. För att undvika både förfrysningar och köldskador behövs ordentlig skyddsutrustning. Även om man känner sig van vid kylan och klarar av låga temperaturer minskar inte risken för kölskador.

Dags att ta ansvar

Varje arbetsgivare har ett ansvar för att ta hand om sina anställda när de spenderar långa arbetsdagar i kalla miljöer. Varma och skyddande handskar är ett måste för att arbetare inte ska få men för livet. Varje arbetare måste också vara medveten om riskerna man utsätts för och inte vara rädda att ställa krav på ordentlig utrustning. Riskerna man löper är för stora när det gäller köldskador.